Vacatures

Jonker Engineering werkt als ingenieursbureau in de branches elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Voor deze branches worden de installaties ontworpen. Eerst vindt overleg plaats over de uitgangspunten, die vervolgens worden vastgelegd in een Programma van Eisen. Hierna wordt een Voorlopig Ontwerp gemaakt, dat na goedkeuring wordt omgezet naar een Definitief Ontwerp. De installatie wordt omschreven in een bestek, waarin de kwalitatieve, kwantitatieve en (juridische) verwachtingen zijn aangegeven.
Voorts wordt het werk aanbesteed, gegund, er wordt toezicht gehouden op de uitvoering en het project wordt opgeleverd.

Een belangrijk uitgangspunt is dat Jonker Engineering de werkzaamheden en adviezen geheel onafhankelijk en zonder binding met een of andere leverancier, maker of organisatie doet.

Er zijn momenteel geen vacatures.