Onderhoudscontracten

Klik hier voor meer informatie over Prestatiecontract onderhoud technische installaties

Bedrijfsdoelstellingen:
 • Technische beschikbaarheid: per installatie of onderdeel te stellen in %
 • Technische staat van de installatie(s) of onderdelen daarvan
 • Beoordeling leveranciers (kwaliteit, levering, prijs, betrouwbaarheid)
 • Bonus/Malus regeling
 • Energieverbruik en milieueisen
Installatiedoelstellingen:
 • Installaties die voldoen aan de eisen, e.e.a. zoals vastgelegd in de voorschriften
 • aanleg/uitvoering waarin wijzigingen / uitbreidingen eenvoudig zijn aan te brengen (bereikbaarheid van de
  installatie(s))
 • bedrijfszekerheid van de installatie(s)
 • Energieverbruik en milieueisen
 • Onderhoud- en reparatieplannen
Kritische Prestatie Eisen
 • Meetpunten waarmee de beschikbaarheid van de installaties kan worden vastgelegd
 • Technische beschikbaarheid in %-punten
 • Technische staat
 • Vaststelling maximale bonus - malus
 • Energieverbruik en milieueisen
Programma van Eisen:
 • Uitgangspunten van de installatie(s) gedefinieerd e.e.a. overeenkomend met de wensen en comfort van gebruikers
 • Energieverbruik en milieueisen
Budget
 • Prijs van de onderhoudskosten per uitvoering (een op een)
 • Kosten per geleverde prestatie over een periode uitgedrukt in procenten van de installatie of onderdeel.
  Waaronder voor:
  • kantoren 1% v/d installatiekosten
  • openb. gebouwen met veel persoonsverkeer 2,25% v/d installatiekosten
  • technische plants algemeen 4,5-5,5% v/d installatiekosten
  • procesinstallaties 8-10% v/d installatiekosten
  • per apparaat 1,5-2% van de vervangende waarde van het apparaat/toestel
  • windturbines 12% van de totale installatie/apparaat
 • Vaststelling aan de hand van elementenbegroting met ervaring van eerdere projecten en/of soortgelijke installaties.
 • Vaststelling van de kosten door prijs/m2
 • Vaststelling van de prijs d.m.v. begroting
Risico analyse - bedrijfsverwachting en kostenberekening
De technische onderbouwing van de Risico analyse d.m.v. het bepalen van de functies per apparaat/installatie en de bijbehorende prestatienormen van de bedrijfsmiddelen binnen de functie in het bedrijfsverband of proces, waarop de KPI (Kritische Prestatie Indicatoren/eisen) worden vastgelegd. Functionele installatie(s) / apparatuur binnen de milieu- en veiligheidsnormen, waaribj onderhoud en energieverbruik een belangrijk onderdeel vormt.
Installatie uitvoering en onderhoud
 1. Onderhoud en reparatieplannen (wie doet wat en bij welke installatie)
 2. Overzicht van de te verwachten onderhouds-, wijzigings- en onderhoudskosten, waarbij:
  1. Prestatie > volledig gebruik inzet installateur > koppeling bedrijfsproces is hoog > niveau bewaking op periodieke controle en metingen > de borging is afhankelijk van het resultaat als gevolg van een hoge mate van verantwoordelijkheid bij de installateur.
  2. Prestatiegericht > maatwerk met hoog transparantieniveau d.m.v. opgelegde en uit te voeren activiteiten
  3. Activiteiten op afroep > op aangifte van de opdrachtgever > koppeling met het bedrijfsproces is laag > toezicht op de activiteiten door opdrachtgever > hoge mate van borging op de activiteiten > de verantwoordelijkheid ligt geheel bij de opdrachtgever.
Functionele installatie(s) / apparatuur binnen de milieu- en veiligheidsnormen, waarbij onderhoud en en energieverbruik een belangrijk onderdeel vormt.
 
Het onderhoud is geheel in handen van de opdrachtgever e.e.a. volgens:
c. Activiteiten op afroep > op aangifte van de opdrachtgever > koppeling met het bedrijfsproces is laag > toezicht op de activiteiten door opdrachtgever > hoge mate van borging op de activiteiten > de verantwoordelijkheid ligt geheel bij de opdrachtgever.

Klik hier voor meer informatie over Prestatiecontract onderhoud technische installaties