Berekeningen

In de techniek zijn vele berekeningen bekend. Voor de installatietechniek zijn dat er een aantal. Berekeningen worden door Jonker Engineering al dan niet met de benodigde programma´s gemaakt. Tenslotte is het ook zaak om een vraagstuk dat uitgerekend moet worden wetenschappelijk aan te pakken.

Exergieberekening
Een wat onbekende berekening, maar enorm belangrijk voor het in stand houden van de kwaliteit van de toegevoerde brandstoffen. Tenslotte vervalt de energie steeds verder en hoe meer er benut kan worden des te groter is de exergie van de brandstof. Of een segment daaruit.

Exergie geeft aan hoeveel van de energie er maximaal is gehaald uit een hoeveelheid brandstof wanneer de prestatie van de brandstof is omgezet naar bruikbare energie.
Of:

  grafiek

In grafiek wordt dit als volgt weergegeven:

 

Door berekening en benutting van de energiestroom voor andere processen kan de exergiepercentage worden berekend.Hierbij moet de benutting in kwaliteit van de energie zo hoog mogelijk gewaarborgd blijven. Tenslotte gaat energie niet verloren maar wel in kwaliteit achteruit.

 

Onderstaand is de waardediagram gegeven van de exergetische overdracht van een CV-ketel.

Hierbij is te zien het verlies aan exergie van het rookgas, de warmteoverdracht, de verbranding, en de exergie aan het water, waarvoor het systeem van de CVketel dient. Deze hoeveelheid exergie is dus veel kleiner dan de exergie van het totale systeem.

Voordat met een installatie/proces wordt begonnen dient dan ook eerst een exergieanalyse te worden gemaakt.

Naast de hiervoor genoemde exergieberekeningen maakt Jonker engineering natuurlijk ook al de benodigde berekeningen voor de installatietechniek. Onderstaand noemen wij een aantal waaronder voor:

Duurzame energie

 • Capaciteit en terugverdientijd van zonnecellen;
 • Capaciteit en terugverdientijd van zonneboilers;
 • WarmteKrachtKoppeling (WKK);
 • Koelen met warmte door verdamping;
 • WKO-systemen (Warmte Koude Opslag);
 • Warmtepompen;
 • Windmolens.

Elektrotechnische installaties

 • Leidingberekening volgens NEN 1010;
 • Lichtniveau, lichtverdeling en verlichtingsterkte;
 • Hoogspanningsberekeningen;
 • Aardinstallaties en EMC-berekening.

Werktuigbouwkundige installaties:

 • Warmteverliesberekening conform de nieuwste VABI programma, NEN 5065 en ISSO 4;
 • Leidingberekeningen;
 • Uitzettingsberekeningen van leidingen en materialen;
 • Verdeler/verzamelaar diameters, capaciteit en grootte;
 • Koellastberekeningen woningen en utiliteit volgens VABI;
 • Hydraulische berekening;
 • Ventilatiekanalen en luchtsnelheden;
 • U- en Rc-waarden van constructies;
 • Geluidsniveau apparatuur;
 • Voorraadbuffers en expansievaten;
 • Gasleidingberekening;
 • Ventilatie stookruimte;
 • Grootte en capaciteit vetafscheiders;
 • Waterleidingen met circulatieleidingen;
 • Vuilwater- en hemelwaterafvoer.